SKO Consult

Bygherrerådgivning

Proaktiv Bygherrerådgivning med fokus på økonomisk fordelagtigt og bygbart byggeri, hensigtsmæssige kontraheringsformer, korrekt udførelse og den gode proces. SKO Consult er:

 • Bygherrens SPARRINGSPARTNER
 • Bygherrens SIKKERHED
 • Bygherrens VAGTHUND

Ydelser

SKO Consult kan bistå bygherrer med følgende opgaver:

 • Afklaring af behov og valg af metode for gennemførelse af byggeriet
 • Økonomiske kalkuler omkring byggeri og økonomistyring ifm. selve udførelsen
 • Udarbejdelse af beslutnings- og tidsplaner for byggeriet
 • Risikoidentifikation og -styring
 • Udbud af rådgiver- og entreprenørydelser
 • Opstilling af krav til kvalitet og kvalitetssikring (KS) samt opfølgning på udført KS
 • Kontraktskrivning og kontrahering med rådgivere og entreprenører
 • Opfølgning undervejs ifm. totalentrepriser, byggeledelse ifm. hovedentrepriser og fagentrepriser
 • Stadeopgørelser og vurdering af værdien af det udførte arbejde
 • Sparringspartner for bygherren generelt igennem hele forløbet
 • Konfliktforebyggelse og -løsning
 • Hjælp til bygherren efter entreprenørkonkurs
 • Teknisk Due Diligence og bygningssyn

Kompetencer

Med +25 år i byggebranchen som både bygherre og totalentreprenør, spænder mine kompetencer bredt indenfor ledelse af byggeprocesser fra idé til færdigt projekt. Jeg er en rutineret leder - men det er interessen for fagligheden, og det at sammensætte og gennemføre solide projekter, der driver mig.

Samarbejdspartnere

Naturligvis kan jeg ikke personligt rumme alle kompetencer. Jeg gør i den forbindelse brug af mit netværk, hvor jeg - afhængig af den enkelte opgave - får udført specialistopgaver indenfor udvalgte områder. Jeg anvender kun samarbejdspartnere, som jeg har kendt gennem en årrække og kan stå inde for.

Værdigrundlag

Hvis du som bygherre - i forbindelse med dit byggeprojekt - ønsker at bruge din tid på det du er bedst til. Samtidig med at du sikrer dig, at alle de beslutninger og overvejelser, som du som bygherre skal forholde dig til, bliver varetaget af en faglig kompetent person. Så skal du vælge at samarbejde med SKO Consult. Jeg har nemlig hele tiden fokus på, hvad der er det bedste og rigtigste for dig som bygherre. Jeg er din uafhængige og fortrolige sparringspartner gennem hele forløbet. Jeg er din sikkerhed for, at de forskellige udfordringer og risici, som uundgåeligt skal håndteres undervejs, håndteres proaktivt og på den bedste måde. Og endelig er jeg din ”vagthund”, der konstant sikrer at du får de kontraktuelt aftalte ydelser, i den korrekte kvalitet samt at du ikke betaler en for høj pris herfor - både absolut og likviditetsmæssigt.

Det er for mig afgørende, at de enkelte aktører i et hvert byggeprojekt bidrager med en værditilførsel, der sikrer at det samlede resultat er miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt. Det ses desværre ofte, at suboptimering hos de forskellige aktører i branchen, spænder ben for det samlede resultat. Det er derfor SKO Consults berettigelse, at sikre en værditilførsel ved at være med til at definere den proces, der passer bedst til det konkrete projekt og de aktuelle succesfaktorer. Således at de rette beslutninger træffes på det tidspunkt gennem hele forløbet, hvor de påvirker processen mest. Og dermed skaber den samlet set største værditilvækst.

Kontakt

Email: sko@sko-consult.dk

Telefon: +45 60 844 422

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/skovergaard/

Adresse: Sjællandsgade 26, DK - 8000 Aarhus C

CVR: 4311 8722